Muistikko - Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruu 1.12.2016–6.12.2017

01.12.16 – 06.12.17

Kerro Muistikossa elämästäsi sata vuotta täyttävässä Suomessa.

Muistikko on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palvelu itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017. Muistikossa voi kertoa omat tarinansa ja jakaa ne heti muiden kanssa. Samalla tarinat tulevat osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme.

Kalevalaisten Naisten Liitto on mukana keruussa yhteistyökumppanina.

  • Uutta Muistikossa: tarinat ovat heti kaikkien käyttäjien luettavissa.
  • Muistikossa voit liittää kertomuksesi suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla.
  • Voit osallistua myös lähettämällä postia tai sähköpostia.
  • Muistikkoon voit tallentaa kuvauksia arjestasi ja juhlastasi milloin vain. 
  • Kerro itsellesi merkityksellisistä tapahtumista, asioista ja paikoista ja jaa ne muiden kanssa.
  • Voit verrata nykyistä elämääsi entiseen, ehkä arvella tulevaakin. Kerro kotiseudusta, kylästäsi tai kaupungistasi. Kuvaile, mikä on pysynyt, mikä hävinnyt tai muuttunut.
  • Mikä paikka on sinulle rakkain? Mikä tapahtuma on ollut elämässäsi käänteentekevä ja miksi?
  • Voit myös ottaa omien kokemustesi kautta kantaa oman yhteisösi tai vaikka koko Suomen tapahtumiin ja tapoihin. Kirjoita omista kokemuksistasi suhteessa johonkin ajankohtaiseen uutisaiheeseen.
  • Mitä tapahtuu juuri nyt? Millaisia muutoksia on tapahtunut? Miten ne ovat vaikuttaneet sinun elämääsi?

Toivomme kertomuksia Suomessa olevilta, tänne tulleilta ja täältä lähteneiltä, kieleen ja syntyperään katsomatta. Sisältö on tärkeintä, ei oikeinkirjoitus.

SKS:n itsenäisyyden juhlavuoden 2017 keruu kuuluu Suomi 100 -hankkeisiin.

Muistikko.fi

Muistikko on myös ruotsinkielellä:

Muistikko ruotsiksi

SKS on tallentanut suomalaista kulttuuriperintöä vuodesta 1831

SKS on kerännyt kansanperinnettä, muistitietoa ja nykyperinnettä jo 185 vuoden ajan. Ensin keräsivät Elias Lönnrot ja muut SKS:n perustajat ja tutkijat. 1930-luvulla SKS:n arkiston vastaajista muodostettiin kerääjäverkosto, johon kuului ja kuuluu yhä satoja suomalaisia. 1960-luvulla alettiin järjestää kilpakeruita esimerkiksi eri ammattikuntien perinteistä.

Muistikko on SKS:n uusi tapa saada talteen kulttuuriperintöämme. Uutta siinä on aikaisempaa laajempi yhteistyökumppanien verkosto ja se, että keruuseen osallistuvien tarinat ovat heti myös muiden luettavissa. Tiedämme, että verkko on täynnä tarinoita. Muistikko-palvelun ainutlaatuisuus on siinä, että siihen kirjoitetut tarinat eivät häviä bittiavaruuteen, vaan SKS:n arkisto säilyttää ne pysyvästi kulttuuriperintönämme myös tuleville sukupolville.

Lisätietoa:
SKS:n arkisto, keruu(at)finlit.fi, 040 534 7580
SKS:n viestintä: tiedotus(at)finlit.fi, 040 580 4964, 040 7301743

Lisätietoja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 0201 131 231 / viestintä,