Vuoden 2016 teema

01.01.16 – 21.12.16

Samaa sukua

Kielisukulaisuus, sukukansat ja sukututkimus ovat teemaan liittyviä aiheita.

Teksti Annukka Saaristo

Samaa sukua

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2016 teema on Samaa sukua. Teema vie läpi ajan ja paikan, ja haastaa etsimään omaa paikkaa suvun jatkumossa.

Kun puhumme suvusta, tarkoitamme usein ihmisiä joille olemme biologisesti sukua. Sukulaisuus on kuitenkin myös paljon muuta kuin biologiaa. Se voi olla vaikkapa tunteita, muistoja, salaisuuksia, uusperheitä ja välittämistä. Teemana Samaa sukua haastaakin meitä pohtimaan omaa ajatustamme suvusta uusin silmin. Keitä kutsun sukulaisikseni ja miksi?

Sukulaisuus voi myös olla perittyä tai puolison kautta saatua. Miten uusi sukulainen otetaan mukaan perinteiden ketjuun? Miten suvun perinteet siirretään eteenpäin ja kenelle ne siirretään? Suvun perintöesineet kulkevat sukupolvelta toiselle kertoen kantajalleen tarinaa menneisyydestä ja tulevasta. Ymmärtävätkö uudet sukupolvet historian arvon saadessaan haltuun sukunsa henkisen ja fyysisen perinnön?

Perinteen ja suvun historian kerääjä tuntuu taistelevan aina aikaa vastaan. Nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa moni tarina jää tallentamatta ja katoaa, vaikka ne voivat olla tärkeä osa suvun tarinaa. Millaista oli omassa nuoruudessani? Millaisia tarinoita minulle on kerrottu? Millaisen tarinan olen kuullut oman sukuni vaiheista? Onko niitä koskaan kirjattu ylös?

Haastamme teitä kirjoittamaan muistoja, kysymään niitä ja tallentamaan ne seuraaville sukupolville. Omia muistoja voi kirjoittaa paperille, nauhoittaa tai vaikkapa kirjoittaa blogia tai ylläpitää kotisivua ja jakaa näin oman suvun historiaa ja tarinoita muiden näkyville. Perinne ja tarinat elävät, jos ne siirretään uusille sukupolville.

Sukulaisuuden joustavat linjat

Sukulaisuus on myös aatteellista. Sukukansamme eivät ole lähisukuamme, mutta jotakin samaa meissä on. Teema antaa mahdollisuuden tutustua sukulaiskansoihimme. Meitä yhdistävät osittain perinteet ja kieliperhe, mutta millaisia olemme ihmisinä ja kansoina? Kalevalaisina Naisina voimme löytää paljon yhteistä vaikkapa myyteistä ja kalevalaisesta runoudesta, jota on esiintynyt itämeren-suomalaisella alueella. Tutustuminen voi tapahtua vaikkapa kulttuurimatkojen kautta!

Tämän päivän elämää on myös se, että sukulaisuus ei ulotu enää lähipitäjiin tai kaupunkeihin, vaan paljon kauemmas. Toiset muuttavat maahan, toiset maasta. Uuden suvun jäsenen kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen kuin omamme. Erilaiset rituaalit ja tavat kulttuurien välillä voivat sekä yhdistää että tuoda ristiriitoja sukulaisuuteen. Millaisena näemme tänne muuttaneiden roolin sukumme joukossa? Teema antaa tilaa pohtia nykyajan globaalia tilannetta, jossa valtion tai suvun toiveiden rajat eivät enää määritä sitä keitä tapaamme tai kenestä tulee puolisomme.

Sukututkimusta ja muistitietohistoriaa

Sukututkimus on kiinnostava tapa tehdä matka omille juurilleen. Se haastaa meitä pohtimaan sekä sukuamme että itseämme ja pohtimaan sitä millaiset lähtökohdat olen saanut elämääni: Millaisia olivat edeltäjäni? Mitä he kokivat ja mistä he unelmoivat?

Tutkimuksen voi aloittaa vaikkapa erilaisista arkistoista, joita Suomesta löytyy useita. Arkistot ovat pääosin avoinna kaikille ja tutkimuksen aloittamiseen löytyy paljon hyviä vinkkejä sekä kirjoista että internetistä.

Teemana Samaa sukua on innostavan laaja ja koskettaa meistä jokaista. Tapahtumia järjestäessä voimme ottaa mukaan uusia ihmisiä ja näyttää heille mitä meillä on annettavaa. Samalla voimme pohtia myös omaa paikkaamme historian jatkumossa. Kertokaamme tarinoita, iloitkaamme ja laulakaamme sukumme lauluja ja etsikäämme sitä samansukuisuutta jota löytyy meistä kaikista!

Suomalais-ugrilaiset kielet ja niiden puhujat