Kaakon Kalevalaiset perustettu

Kalevalan päivänä 28.2.2012 perustettiin uusi perinteitä vaaliva ja uutta luova kulttuuriyhdistys Kaakon Kalevalaiset.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Miehikkälä ja Virolahti lähiympäristöineen.

Yhdistyksen arvot perustuvat ikiaikaiseen, aitoon ja alati uusiutuvaan perinteeseen. Tarkoitus on koota yhteen henkilöitä, jotka haluavat toimia henkisen ja aineellisen kulttuurin vaalijoina. Tavoitteena on vuosittain Kalevala-juhlan järjestäminen, jäsenillat perinteen ja käsityön merkeissä ja esitelmätilaisuudet Kalevalasta. Yhteistyötä koulujen kanssa halutaan kehittää, esim. perinteisiä työpajoja. Kansallispuvun käyttöä aktivoidaan kesäisin.

Kiinnostus Kalevalaa kohtaa kasvaa koko ajan.

”Hyväpä täss’ on miesten olla
armas naistenkin elellä.
Ei tässä surulla syöä,
ei eletä huolen kanssa.”

(Kalevala)

www.kaakonkalevalaiset.com

 

ti 28. helmikuuta 2012 18.00.00