Maahanmuuttajanaisille tietoa kulttuuriperinnöstämme

Kalevalaisten Naisten Liitto lupaa olla mukana kotouttamisessa.

Kalevalaisten Naisten Liitto lupaa edistää maahanmuuttajanaisten sopeutumista tarjoamalla tietoa Suomen kulttuuriperinnöstä kunnioittaen kotoutujien omaa kulttuuriperintöä.

Lupaamme edistää maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja sopeutumista suomalaiseen arkeen tarjoamalla tietoa Suomen kulttuuriperinnöstä Kalevalan ja naisten kokemusten pohjalta kunnioittaen kuitenkin kotoutujien omaa kulttuuriperintöä.

Liitto tiedostaa kulttuuriperinnön merkityksen hyvinvoinnin kannalta. Liitto haluaa kertoa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, ja samalla on kiinnostunut tutustumaan kotoutujien omaan kulttuuriperintöön.

Sukupolvien kohtaaminen ja erityisesti naisten tarinat ovat tärkeitä. Vuorovaikutus on molemminpuolista. Haluamme kuunnella myös maahanmuuttajien tarinoita.

Kannustamme kaikkia jäsenyhdistyksiämme käyttämään yhden iltapäivän turvapaikanhakijoiden tapaamiseen ja tarinointiin.

Lisätietoa: www.kotouttaminen.fi

ti 17. marraskuuta 2015 09.57.00