Kalevala kvinnoförbund

Kalevala kvinnoförbund är en kulturorganisation med 60 medlemsföreningar spridda över hela Finland och fyra föreningar i Sverige. Förbundets målsättningar är att bevara, befrämja och ge publicitet åt det finländska kulturarvet och speciellt folkdiktning i Kalevala versmått. Förbundet sammanför personer som värdesätter finländsk tradition, de som studerar det och de som är intresserade av nutida tillämpningar av det traditionella.

Förbundet anordnar seminarier, kurser, offentliga fester, konserter, utställningar och olika tävlingar. Förbundets internationella aktiviteter består av att upprätthålla kontakter med finno-ugriska folk och finländare som bor utomlands.

Genom tidningen Pirta, som ges ut kvartalsvis, vill förbundet stärka sitt erkännande bland den finländska allmänheten. Förbundet publicerar också litteratur om den finländska folktraditionen.

Kalevala kvinnoförbund äger 100% företaget Kalevala Koru som designar och tillverkar moderna smycken samt kopior av smycken från järn- och vikingatiden, därmed uppmuntrar de användningen av gamla finländska mytologiska motiv för dekorativa ändamål.

- - kanteleryhma-marjatat-ruotsi.jpg

Den stockholmsbaserade Kalevala kantelegruppen Marjatat uppträder i Åbo på evenemanget för utlandsfinländare "Finland i hjärtat".

- - kalevalan-casanova.jpg

Götalands Kalevalaförening: Musikdrama av och med Timo Nieminen ”Casanovan från Kalevala” .