ARVONNAN SÄÄNNÖT

Jäsenhankintakampanja 14.8.-31.10.2023

Kalevalaisten Naisten Liitto ry (jäljempänä kampanjan järjestäjä) järjestää jäsenhankintakampanjan ajalla 14.8.-31.10.2023.

Arvomme palkintoina viisi kappaletta 60 euron arvoisia Aarrekääty-kalevalakoruja. Arvonnassa ovat mukana kaikki 14.8.-31.10.2023 liittyneet uudet jäsenet ja jäsenyyden suosittelijat.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Jäsenyyttä suositelleet Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistysten jäsenet osallistuvat automaattisesti arvontaan, kun he ovat hankkineet uuden jäsenen kampanja-aikana. Lisäksi suosittelijat saavat 20 e kalevalakorun lahjakortin jokaisesta kampanjan aikana hankkimastaan uudesta jäsenestä.

Jäseneksi liittyvän tulee ilmoittaa suosittelijansa nimi liittyessään. Suosittelijan tulee itse olla jonkin Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Arvonnassa ovat automaattisesti mukana myös kaikki uudet jäsenet, joiden liittymispäivä on kampanja-aikana. Kalevalaisten Naisten Liiton henkilökunta ei voi osallistua kampanjaan.

Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan rajoittuu näissä ehdoissa mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Osallistuja vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, kampanjan järjestäjä voi arpoa uuden voittajan. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa miltään osin rahaksi tai vaihtaa toiseksi palkinnoksi.

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi voidaan jakaa julkisesti Kalevalaisten Naisten Liiton sosiaalisen median kanavissa.

Arvonnan voittajista kerrotaan yhdistyskirjeessä 4/2023

Arvontapalkinto on verohallinnon ohjeen mukaan veronalaista ansiotuloa saajalleen.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.