Millaista kalevalaisuus on 2020-luvulla? Mihin Kalevalaisten Naisten Liiton tulisi keskittyä, mitä kehittää ja mitä mahdollisesti muuttaa? Kaikkia näitä asioita pohditaan tulevaa strategiaamme varten, mikä luodaan jäsenkyselyn pohjalta.

Kysely julki 23.10.

Vain jäsenkyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa! Kysymme jäseniltämme ja muiltakin aiheesta kiinnostuneilta Liiton tehtävää jäsenkyselyllämme. Kysely julkaistaan 23.10. täällä kotisivuillamme, Facebook-sivuillamme ja kysely lähetetään myös paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Toivomme, että puheenjohtajat ja sihteerit jakavat kyselyä oman yhdistyksensä jäsenille, jotta mahdollisimman monen ääni pääsee kuuluviin.

Anna haastattelu!

Sen lisäksi teemme haastattelusoittoja ja kaikki halukkaat voivat myös itse olla meihin päin yhteydessä, jos haluavat antaa haastattelun. Siihen vastaaminen ei poissulje itse sähköiseen jäsenkyselyyn vastaamista. Ota yhteyttä karoliina.randelin(@)kalevalaistennaistenliitto.fi, mikäli haluat sopia haastatteluajan!