Millainen on sinun lähiluontosi ja suhteesi maisemaan?

Miten korona-aika vaikutti suhteeseesi lähiluontoon ja sen käyttöön?

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/ADF2E018E30D54C9

Menitkö metsään? Vaelsitko soilla tai rannoilla?

Liiton teemana on tänä vuonna Metsän henki. Aihe on tullut erityisellä tavalla ajankohtaiseksi ja saanut uudenlaisia ulottuvuuksia kevään aikana, kun monen arki on tiivistynyt kodin läheiseen luontoon.
Hyvä kalevalainen nainen, kyselen nyt sinun suhdettasi luontoon yleisesti ja samalla sitä, miten rajoitettu arki on mahdollisesti muuttanut lähiluonnon kokemustasi ja sen merkityksiä. Jos tavanomaisesti arkeesi kuuluneet ystävien tapaamiset, konserteissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa käynnit ovat jääneet pois, onko lähiluonnosta tullut sinulle merkityksellisempi? Onko suljettu arki nostanut kaipuuta sellaisiin maisemiin, joihin et nyt pääse? Onko lähimetsä, lähiranta tai ikkunasta avautuva maisema saanut erilaisen aseman arjessasi?

Voit vastata yllä olevan linkin kautta tai voit vapaasti omin sanoin kertoa luontosuhteestasi minulle sähköpostilla. Voit vastata kysymyksiin, kertoa lyhyesti tai pitkästi kokemuksistasi ja ajatuksistasi. Voit myös lähettää kuvia ja kuvatekstejä maisemistasi ja paikoista, jotka liittyvät omaan luontosuhteeseesi. Halutessasi voit myös ilmoittautua haastateltavaksi. Haastattelu voidaan järjestää etänä.

Keräämästäni aineistosta koostan jutun Pirtaan ja käytän aineistoa osana tutkimushankettani suomalaisten maisemasuhteesta. Aineisto tullaan tallentamaan Turun yliopiston historian kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon noudattaen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita anonymisoinnista ja arkistoinnista.

Laura Seesmeri
FT, tutkijatohtori, maisemantutkimus
Turun yliopisto
laura.seesmeri(at)gmail.com