KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO

Kalevala Kvinnoförbundet

 

Kuva: Riikka Lempiäinen / Kansallispukukolmoset

Kalevala Kvinnoförbundet är en kulturorganisation som ständigt söker nya vägar att visa traditioner och kulturarv.

Anslut dig till vårt nätverk av kulturarvsintresserade människor. Kalevala Kvinnoförbundet är i dag verksamt i Finland och Sverige.

Kalevala är Finlands nationalepos, innehållande nedtecknade muntliga berättelser från finska almogen, folkets egna hjältedikter. Kalevala är Finlands Ilad och Odysse. Kalevala kvinnor intresserar sig för allt som minner oss om våra rötter, vårt mytiska förflutna och våra förfäders åthävor. Ett annat sätt att säga: Berättelser ända från Kalevala till vår tid.

Kalevala Kvinnoförbundet grundades 1935 på initiativ av Elsa Heporauta, finsk författare. Vår organisation består av 52 föreningar i Finland och Sverige. Vi är ca 3000 medlemmar, vilka alla delar samma passion för vårt kulturarv och mystiken i vår historia – och använder våra gemensamma krafter att föra traditionerna vidare.

Vårt syfte är att stötta utvecklingen av finsk kultur och samtidigt lära av andra kulturer. Traditioner och kultur är temat i våra möten och evenemang.

Vi arrangerar olika kulturevenemang, exempelvis firar vi Kalevaladagen, 28 februari, med många festliga evenemang och möten.

Vi anordnar årligen resor till intressanta kulturarvsdestinationer.

Vi besöker museer och konstgallerier.

Vi diskuterar litteratur i våra bokklubbar.

Vi lyssnar tillsammans på folkmusik och dansar folkdanser vid olika event.

Vi är speciellt intresserade av att bevara och använda finska folkdräkter och finska forntida dräkter.

Vi vill njuta av vår kultur och historia på alla tänkbara sätt.

Ett sätt att synliggöra vårt stora intresse av vår historia är vår egen smyckesproduktion, Kalevala Koru Oy.

 

 

Vår historia, kortfattat:

1935  Elsa Heporauta, finsk författare, grundade en organisation för finska kvinnor. Samma år firade Finland 100 år av nationaleposet Kalevala.

 

1937 På initiativ av Heporauta fick Kalevala Kvinnorna möjlighet att nytillverka kopior ur National Museets samling av urgamla finska smycken. Kvinnoförbundet bildade ett smyckeföretag som sedan dess ägs 100 % av Kalevala Kvinnoförbundet. Kalevala smycken har med tiden blivit ett av Finlands mest kända varumärken.

 

1941–1945 Under Andra Världskriget bistod Kalevala Kvinnoförbundet   hårt arbetande kvinnor, barn i nödbehövande familjer, karelska och ingermanländska flyktingar.

Kalevala Kvinnoförbundet bildade och bedrev under kriget flera vilohem för behövande kvinnor och barn.

 

1946–1967   Kalevala Kvinnoförbundet drev i egen regi restaurangen Kestikartano. Restaurangens design var inspirerad av Kalevala och byggde på den traditionella finska arkitekturen. Möbler och tyger representerade den moderna finska designen vid den tiden.

Kestikartano blev ett mycket populärt ställe i Helsingfors.

 

1956– Kalevala Kvinnoförbundets lokala medlemsföreningar ordnar festivaler och mindre evenemang året runt i Finland och i Sverige. Evenemangens tema är oftast att fira lokala traditioner, kultur och historia.

 

1961 Kalevala Kvinnoförbundet grundade magasinet Pirta för att sprida Kalevala i ord och bild, traditioner, samt modern kultur. Kalevala Kvinnoförbundet har även publicerat några böcker om finskt kulturarv.

 

I dag I dag deltar Kalevala Kvinnoförbundets medlemsföreningar i att ta emot immigranter i det finländska samhället genom att bjuda in dem till sina evenemang. Bästa sättet att lära från olika kulturer och dela med från egen, är att tillbringa tid tillsammans och dela med sig av sina berättelser, mat, traditionell musik och danser.

 

Föreningarna arrangerar kulturevenemang med olika teman, bokklubbar och grupper som berättar historier för varandra samt mycket annat.

 

Sedan 2017 har Kalevala Kvinnoförbundet varit med i Unesco-projektet för att bevara immateriellt kulturarv. Projektet leds av Finlands Museiverket.