KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO

Teema 2024

sana sanasta tulevi

Leivotaan mustikkapiirakkaa yhdessä

 

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2024 teemana on kielitaito. Vuositeema ”Sana sanasta tulevi” ohjaa Liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa ja sen tarkoituksena on innostaa kalevalaisia naisia pohtimaan kielitaitoa ja kielen käyttöä. Mitä kieliä käytämme ja mitä kieliä kuulemme arjessamme?  Teema kutsuu vuorovaikutukseen ja antaa äänen myös vaiennetuille. Keskustellen, kuunnellen ja kohteliaasti kommentoiden sanat lisäävät kasvuaan ja tuottavat uutta hyvää. Oppiminen, kohtaaminen ja ymmärryksen löytyminen tapahtuvat kaikki vuorovaikutuksessa kieltä käyttäen.

Kielitaito ja sanomisen tahto näkyvät puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi kaikessa kulttuurissa, taiteesta arjen käsitöihin. Teema kannustaa kiinnittämään huomiota kielen käytön tapoihin, suulliseen perinteeseen ja sen siirtymiseen. Ennen kalevalaiset runot rytmittivät töitä ja edelleen kokoonnumme käsitöiden pariin keskustelemaan. Siirtyykö suullinen perinne vieläkin luontaisimmin erilaisissa askareissa?

Teema suuntaa meitä vuorovaikutukseen kieltämme opettelevien kanssa, sillä kulttuuri opitaan kielen kautta. Kielen oppimisessa tehokkainta on kielen käyttäminen aidoissa kohtaamisissa. Käsitöiden, leipomusten tai lasten lorujen teemoittamissa kokoontumisessa sanat voivat synnyttää uusia kielenkäyttömahdollisuuksia.

Vastuu suomen kielestä ja myös uusien asukkaiden kielenoppimisesta on meillä jokaisella, jotka taidamme äidinkielemme. Voimme tukea suomea opetteleviakin siten, että puhumme heidän kanssaan suomea emmekä vaihda kieltä heti englanniksi, jota monet heistä eivät edes osaa.

Teema kannustaa kiinnittämään huomiota kielen käytön tapoihin, suulliseen perinteeseen, sen siirtymiseen ja jatkuvaan uusiutumiseen. Elävä kieli muuttuu, mukautuu ja saa alati vaikutteita muista kielistä. Suomi rikastuu ja sitä puhutaan miljoonilla eri tavoilla.

Me kalevalaiset naiset teemme työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Alkavan vuoden teema antaa tilaa useille eri toteutustavoille ja toimintamuodoille. Kieli säilyy ja kehittyy vain sitä käyttämällä, eikä kieltä opita vain kielikursseilla, vaan monipuolisessa kanssakäymisessä suomea jo osaavien kanssa. Puhutaan äidinkieltämme suomea lapsille ja puhutaan sitä toisillemme ja pidetään sitä siten elävänä suomalais-ugrilaisena kielenä muiden maassamme puhuttavien äidinkielten rinnalla. Järjestetään siis tapahtumia, yhteisiä kahvi-, käsityö- ja leipomishetkiä ja puhutaan yhdessä!

 

 

Artikkelin kuvassa yllä Suomussalmen Kalevalaiset leipovat syyrialaisten naisten kanssa mustikkapiirakkaa syksyllä 2023. Kuva Jarmo Korhonen.