KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO

Teema 2024

sana sanasta tulevi

Leivotaan mustikkapiirakkaa yhdessä

 

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2024 teemana on kielitaito. Vuositeema ”Sana sanasta tulevi” ohjaa Liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa ja sen tarkoituksena on innostaa kalevalaisia naisia pohtimaan kielitaitoa ja kielen käyttöä. Mitä kieliä käytämme ja mitä kieliä kuulemme arjessamme?  Teema kutsuu vuorovaikutukseen ja antaa äänen myös vaiennetuille. Keskustellen, kuunnellen ja kohteliaasti kommentoiden sanat lisäävät kasvuaan ja tuottavat uutta hyvää. Oppiminen, kohtaaminen ja ymmärryksen löytyminen tapahtuvat kaikki vuorovaikutuksessa kieltä käyttäen.

Kielitaito ja sanomisen tahto näkyvät puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi kaikessa kulttuurissa, taiteesta arjen käsitöihin. Teema kannustaa kiinnittämään huomiota kielen käytön tapoihin, suulliseen perinteeseen ja sen siirtymiseen. Ennen kalevalaiset runot rytmittivät töitä ja edelleen kokoonnumme käsitöiden pariin keskustelemaan. Siirtyykö suullinen perinne vieläkin luontaisimmin erilaisissa askareissa?

Teema suuntaa meitä vuorovaikutukseen kieltämme opettelevien kanssa, sillä kulttuuri opitaan kielen kautta. Kielen oppimisessa tehokkainta on kielen käyttäminen aidoissa kohtaamisissa. Käsitöiden, leipomusten tai lasten lorujen teemoittamissa kokoontumisessa sanat voivat synnyttää uusia kielenkäyttömahdollisuuksia.

Liitolla on valmius ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin julkaisemalla kannanottoja. Kalevalaisten naisten vakautta tarvitaan muuttuvassa yhteiskunnassa luomaan tulevaisuuden uskoa, sillä onhan ennenkin selvitty.

 

Artikkelin kuvassa yllä Suomussalmen Kalevalaiset leipovat syyrialaisten naisten kanssa mustikkapiirakkaa. Kuva Jarmo Korhonen.