Tiedote 5.3.2021

Kalevalaisten Naisten Liitto: Kalevala on meidän kaikkien

Kalevalaisten Naisten Liitto osallistuu Kalevalan ympärillä käytävään vuoropuheluun tavoitteenaan tuoda sen ytimeen pääviestinsä: Kalevala on meidän kaikkien, se kuuluu kaikille. Liitto on tehnyt monikymmenvuotista työtä sen eteen, että Kalevala teemana juurruttaisi paikkaansa yhteiskunnassa ja se rikastuttaisi elämää arjesta juhlaan.


– Ymmärrämme, että Kalevala herättää kaikissa tunteita, mikä itsessään on hieno ja arvokas asia. Samalla haluamme tuoda esiin, että olemme pahoillamme ja surullisia nyt käytävän keskustelun sävystä; se ei ole Kalevalaisten Naisten Liiton eikä sen jäsenten henki eikä tavoite. Tästä syystä haluamme selkiyttää Liiton roolia avaamalla tapahtumien keskeiset kohdat, Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen sanoo.

Kalevalaisten Naisten Liitto lähti Kalevala kartalle -hankkeen kumppaniksi alkuvuonna 2020. Kalevalaisten Naisten Liitto kannusti tradenomi Mimosa Sukasen YAMK-opinnäytetyötä (Kalevala kartalle -matkailun kehittämishanke, 8.2.2020) antamalla luvan käyttää Liiton logoa opinnäytteessä.

Sukasen perustaessa yritystään, Ikitaival Oy:tä, yhteistyön perusteet raukesivat, kun Liitto sai tietää hänen ja omistamansa Kalevala Korun välisestä erimielisyydestä tuotemerkin rekisteröinnissä. Kalevalaisten Naisten Liitto vetäytyi seuraamaan PRH:n päätöstä asiassa. Kalevalaisten Naisten Liitto on kannustanut neuvotteluun asian ratkaisemiseksi.

– Kalevalaiset naiset ovat edistäneet tietoa Kalevalasta ja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä aina vuodesta 1935. Kalevalaa luetaan, lausutaan ja lauletaan niin aikuisille kuin lapsille. Liitto on aina tukenut nuoria opiskelijoita, vastavalmistuneita ja kulttuurista kiinnostuneita. Tradenomin opinnäytteeseen pyrkivä hanke on saanut Liiton suurta arvostusta. Liitto ei voi kuitenkaan tukea yritystä, joka kilpailee Liiton omistaman Kalevalan Korun kanssa, Lehtinen sanoo.

Kalevala on kaikkien yhteistä suomalaista kulttuuriperintöä. Myös Kalevala-korut ovat jo vuodesta 1937 lähtien olleet näkyvä ja arvostettu osa aineellista kulttuuriperintöä.

– Tehtäviämme on suomalaisen kulttuurin, kielen ja perinteen välittäminen kaikille, taustasta riippumatta, nyt ja tulevaisuudessa. Liiton toiminnan avainsanoja ovat avoimuus, iloisuus ja vastuullisuus. Korun tuotoilla kalevalaiset naiset ovat vaikeina aikoina tukeneet äitejä, perheitä ja lisäksi siirtokarjalaisia ja inkeriläisiä.

Lisätietoja:

Ildikó Lehtinen
puheenjohtaja
Kalevalaisten Naisten Liitto Ry.
ildikolehtinen@gmail.com

Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajan haastattelu aiheesta Helsingin Sanomissa 9.3.2021