Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokous 28.9. Helsingissä

Kaunis aurinkoinen sää saatteli Kalevalaisten Naisten jäsenyhdistysten edustajat päättämään liiton sääntömääräisistä asioista Mannerheimin aukion Pääpostitalon tiloihin Kiasman, Musiikkitalon ja uuden Kirjastotalo Oodin lähituntumassa.

Kokoukseen oli ilmoittautunut 85 henkilöä, joista virallisia edustajia oli 64 neljästäkymmenestä eri yhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Katariina Solastie Helsingin Kalevalaisista Naisista ja kokouksen päätöksiä ylös kirjoittivat liiton toimiston työntekijät toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen ja toimistosihteeri Leena Asp-Rinne.

Kalevalaisten Naisten liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen muistutti avajaissanoissaan kulttuuriperinteen siirtämisen velvoittavasta tehtävästä, joka onnistuu vain toiveikkaassa ilmapiirissä yhdessä toimien ja totesi että tasa-arvon saavuttamisessakin on vielä tehtävää.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin Liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset tilintarkastajienlausuntoineen 1.4.2018-31.3.2019. Liiton taloutta on rasittanut Kalevala Korun tappiollinen toiminta, uuden toimitilan ottaminen käyttöön sekä jäsenkato.

Kalevala Korun toimitusjohtajan katsauksessa luotiin kuvaa valoisampaan tulevaisuuteen ja annettiin uskoa parempaa tulokseen ainakin pidemmällä aikajänteellä. Samalla muistutettiin, että kalevalaiset naiset ovat tärkeitä korujen tunnetuksi tekijöitä ja markkinoinnin viestinviejiä.  Jäsenmäärä on pudonnut sadalla ja tässä on haaste yhdistyksille löytää uusia toimintatapoja, joilla luoda imua jäsenyyteen.

Liiton hallitus oli tehnyt esityksen kokoukselle jäsenmaksun nostamisesta liitolle 25/30 euroon. Tästä äänestettiin ja päätökseksi tuli, että esitys hylätään/lykätään.  Perusteluna esitettiin, että jäsenkato tulisi jäsenmaksun korotuksella toteutumaan monissa, varsinkin pienissä haja-asutusalueiden yhdistyksissä.

Liiton uusi strategiatyö käynnistetään syksyllä 2019.  Strategian tavoitteena on löytää keinoja kehittää kulttuurityötä nykyajassa, keventää ja kehittää hallintoa ja järjestötyötä. Tämä työ käynnistyy syksyn jäsenkyselyllä ja jatkuu liiton järjestämässä Louhen pajassa 25. tammikuuta 2020.  Paja järjestetään nykytekniikkaa hyödyntäen saman aikaisesti useilla paikkakunnilla hallituskummien avulla.

Ehdotuksia liiton hallitukseen oli saapunut määräaikaan mennessä kahdeksan.  Äänestyksen jälkeen saatettiin todeta, että Liiton uusi hallitus edustaa melko hyvin jäsenkenttää maantieteellisesti ja erinomaista asiaosaamista.

Hallitus kokonaisuudessaan on seuraava: Eeva Heinonen Kemijärveltä, Salla Ketola Vihdistä (uusi), Seija Lehtonen Helsingistä, Eija Orpana Helsingistä, Saara Paavola Tampereelta, Tiina Piilola Jyväskylästä, Hanna Rantanen Tampereelta, Tuula Rikala Pohjois-Karjalasta ja Marja-Stiina Suihko Kuhmosta (uusi).  Opetusneuvos Raili Malmberg valittiin Liiton kunniapuheenjohtajaksi.

Viime vuonna päätetyn teeman Kertoen ja kuunnellen todettiin tähän mennessä toteutuneen onnistuneesti. Sama teema jatkuu 31.3.2020 saakka. Siitä eteenpäin uutena teemana on seuraavan vuoden kestävä Metsän henki -luontosuhde ennen ja nyt. Siitä riitti paljon keskusteltavaa käytäväkeskusteluissa, mikä viittaa sen saavan innostuneen vastaanoton jäsenyhdistyksissä.

Katso kaikki kuvat kokouksesta klikkaamalla tätä riviä.

Teksti: Sirpa Nieminen, Kuhmon Kalevalaiset Naiset

Kuvat: Seija Tiihonen.