Tiesitkö, että jo pelkkä luonnon näkeminen auttaa esimerkiksi sairaalaympäristössä ihmistä paranemaan nopeammin? Tästä ja muista luonnon vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin voi lukea lisää Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten Naisten blogitekstistä. Yhdistyksen sihteeri Maritta Päivinen kertoo heidän yhdistyksensä tapaamisesta, jossa onnellisuusopas ja metsänhoitaja Timo Kukko kertoi ihmisen luontosuhteesta ja siitä, miten luonnolta voi saada apua. Kokko on ollut mukana monissa mielenkiintoisissa luontohankkeissa, kuten Jyväskylän uuden sairaalan suunnittelussa, missä hyödynnetään luonnon parantavaa voimaa. Sairaalan sisustuksessa on inspiroiduttu luonnosta, ja Kukko on auttanut luontoideoiden keksimisessä. Hanke on maailmanlaajuisestikin edellä muita.

 

”Vuosikokouksen alkuun olimme pyytäneet onnellisuusopas, metsänhoitaja Timo Kukkoa kertomaan ihmisen luontosuhteesta ja miten luonto tarjoaa apuaan. Odottelimme jännittyneenä, mistä meille kerrottaisiin. Aivan jo alku, kun luennoitsija otti meidät huomioon tervehtien ja itseään sekä taustaansa esitellen, sai aistimme valppaiksi.

 

Timo Kukko kertoi olevansa sataprosenttisesti karjalainen – juuret ovat Karjalan kannaksella. Hän on Inarissa kirjoilla ja asuu Hämeenlinnassa. Hän on ollut mukana mitä moninaisimmissa hankkeissa kuten suunnittelemassa esimerkiksi Espoon luontokeskus Haltiaa. Keskeisenä teemana toiminnassa on ollut luonnonläheisyys ja luonnon monimuotoinen käyttö ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä ja parantajana sekä erilaisina kohtaamisina.

 

Jyväskylän sairaalaprojekti on myös maailmanlaajuisesti erikoinen, missä luonnon tarjoamaa hyvänoloa siirretään sairaalan eri toimintatapoihin ja -muotoihin. Päättäjillä on ollut taitoa tarkastella sairaalan toimintaa ennakkoluulottomasti laajassa perspektiivissä. Hullun rohkeaa ja uskaliasta! Luontokokemus ja läsnäolo esimerkiksi pelottavassa kirurgisessa toimenpiteessä helpottavat ja jopa nopeuttavat tervehtymistä.

 

Keski-Suomen kansallispuistot ja Sairaala Nova

 

Keski-Suomen kansallispuistot on valittu Sairaala Novan sisustuksen inspiraation lähteeksi. Tavoitteena on tuoda Keski-Suomen kansallispuistojen luonto lähelle sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa. Samassa sairaalarakennuksessa on perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Kaikki potilashuoneet ovat yhdenhengen huoneita.

 

Luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Se on hyvä ja tasaarvoinen näkökulma. Jokaisella suomalaisella on omakohtaisia aistimuksia luonnosta. Ne ovat merkittäviä. Aktiivisen luonnossa liikkumisen lisäksi luonto vaikuttaa terveyteen myös luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta. Tutkimusten mukaan mm. sairaalassa nähty luontomaisema edistää leikkauksesta parantumista. Kansallispuistojen näkyminen sairaalassa vahvistaa potilaiden ja heidän omaistensa luontosuhteen muodostumista. Ideaalitapauksessa paranemisprosessiin voitaisiin liittää ”palvelupolku” lähiluontoon ja kansallispuistoihin.

 

Suunnittelun eräänä lähtökohtana sairaalan kerrosten toteuttamisessa on ollut myös horisontaalinen tarkastelukulma. Alakerroksissa luonnon ilmiöitä tarkastellaan juuriperspektiivistä, jossa pieniä luonnon ilmiöitä voi nähdä suurennettuna. Keskikerroksissa tarkastelukulma on samanlainen kuin ihmisen silmän näkymät normaalisti. Ylemmissä kerroksissa katsellaan luonnon kuvia ja ilmiöitä lintuperspektiivistä.

 

Sairaala Novan sisätilojen suunnittelun inspiraation lähteeksi on valittu kullekin Keski-Suomen viidelle kansallispuistolle ominaisia teemoja: Salamajärven kansallispuistosta neva, Leivonmäen kansallispuistosta harju, Etelä-Konneveden kansallispuistosta luoto, Pyhä-Häkin kansallispuistosta salo, Isojärven kansallispuistoista kaski ja Jyväskylän kaupunkiluontoa edustaa Tourujoen laakson lehto. Tämä toteutus tekee sairaalahakkeesta alueen kunnille yhteisen ja merkittävän projektin.

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Metsähallituksen Luontopalvelut ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa on sovittu Keski-Suomen kansallispuistojen hyödyntämisestä vuonna 2020 valmistuvan Sairaala Novan sisustussuunnittelussa. Metsähallituksen tarjoamat luontopalvelut ovat toimijoiden visiona – voida tuoda kansallispuistojen luonto ja luontoelementit näkyviin uudessa sairaalassa niin, että ne ovat todenmukaisia ja aitoja. Metsähallituksen asiantuntija-apuna on ollut Timo Kukko, joka on esitellyt luontoideoitaan ja niiden mahdollista käyttöä sairaalanmaailmassa ensin asiasta kiinnostuneelle lääkärille ja sen jälkeen pitänyt erilaisia esittelyhetkiä aiheesta innostuneille sairaalassa toimijoille. Nämä puolestaan ovat innostuneena levittäneet tietoa aina isommalle ryhmälle, niin että päättäjät ovat uskaltaneet käynnistää maailmanlaajuisestikin aivan uudenlaisen sairaalarakentamisen konseptin.

 

Kansallispuistoteemaa hyödynnetään vahvasti niissä sairaalan osissa, joissa potilaat ja asiakkaat liikkuvat: Sairaala Novan aula, valopihat, odotustilat, vuodeosastot, kappeli, vainajan huone ja omaisten tilat. Esimerkiksi Sairaala Novan aulan inspiraation lähteenä on Einari Vuorelan runo Virtaava vesi. Vuodeosastojen inspiraation lähde on metsä. Taide parantaa ja luontoon liittyvä taide tuodaan Sairaala Novassa kuvien, äänimaailma valaistuksen ja videoiden avulla.

 

 

Suomen luontokeskus Haltia

 

Suomen luontokeskus Haltia Espoossa kokoaa Suomen luonnon helmet saman katon alle. Haltia on portti maamme kaikkiin kansallispuistoihin ja tuo Suomen luonnon koettavaksi kaikin aistein.
Haltian näyttelyt tuovat koko Suomen luonnon lähellesi; näin kirjoitetaan Haltian kotisivulla. Haltiaprojekti alkoi Timo Kukolla 25 vuotta sitten. Haltia avattiin yleisölle vuonna 2013.

 

Haltian suunnittelun ja ideoinnin lähtökohtana oli Aidon luonnon kosketus – ainutlaatuinen luonto. Haltia-rakennus on ylhäältä päin eli lintuperspektiivistä tarkasteltuna Telkän muotoinen. Kalevalaiset runot ja tarinat tarjosivat hyviä toteuttamisen ideoita esimerkiksi Sotkan muna ja miten Kalevalassa esitetään maailman synty, mitä alkuräjähdyksessä on tapahtunut. Tiede esittää vastaavanlaista selitystä maailman synnylle. Mielenkiintoista – miten päin se menikään? Saiko tiede vaikutteita Kalevalasta?

 

Rent a Finn -kampanja valloitti maailman: ”Tämä on ollut elämääni mullistava kokemus.”

 Timo kertoi meille tuoreimmasta luotoprojektista, jossa tavoitteena oli tarjota eri kansallisuuksia edustaville perheille aito luontokokemus. Timo kertoi, että hakemuksia tuli yli 6000 – 124 eri maasta. Valittiin 8 perhettä kuudesta maasta; Saksa, Italia, Ranska, Kiina, Usa, Japani. Kampanjasta kirjoitetut artikkelit tavoittivat noin 2 miljardia silmäparia.

 Tavallisten suomalaisten oppaiden tehtävänä oli opastaa rauhoittumisen taitoa ja esitellä suomalaisten luontoyhteyttä. Kesävierailuille suuntaavat matkailijat valittiin videohakemusten pohjalta eri puolilta maailmaa. Jokaisella heistä oli oppaanaan tavallinen suomalainen, joka avasi kotinsa tai kesäpaikkansa muutamien päivien ajaksi. Yhteisiin aktiviteetteihin saattoi kuulua esimerkiksi kalastamista, veneilyä, saunomista, lavatansseja tai vaikka marjastamista vieraan oman kiinnostuksen mukaan.

 

Timo kertoi omien opastettavien kokemuksista. Monenlaiset yksinkertaiset asiat olivat hienoja kokemuksia kuten; tulitikun raapaisu, tulen teko, nuotion teko, hiljaisuus, puhdas luonto, luonnossa nukkuminen ja saunominen telttasaunassa, puhdas vesi – järvien ja jokien vettä voi juoda! – järvessä uiminen, puhdas ilma, puhtaat ruoka-aineet luonnosta, ruuan valmistaminen ja ruokaileminen luonnossa, luonnon rikas värimaailma, luonnon tarkkaileminen eri perspektiivissä, puhtaat suomalaiset maut jne.

 

Tämä kansainvälinen projekti Rent a Finn on saavuttanut ennen näkemätöntä kiinnostusta ympäri maailman, yhteensä 149 maassa. Suuren suosion saavuttanut kampanja on valittu kansainvälisessä City Nation Place Awards -kilpailussa finalistien joukkoon peräti kolmessa kategoriassa.

 

Tukka sauhuten ja aivot ajatuksia pursuten ajelin vuosikokouksen jälkeen kotiin. Timon luennossa käsiteltiin juuri niitä asioita, mihin Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden teemalla Metsän henki tavoitellaan. Timolla ei ollut ennakkokäsitystä meidän vuoden teemasta. Oivalsin, että vain kokemalla itse voi ymmärtää, mitä tarkoittaa jättää jälkipolvillekin omaa elämää varten monimuotoinen luonnon pelikenttä. Mietin mitä oikein ymmärretään luonnon parantavalla voimalla, jota osataan hyvällä tavalla hyödyntää Jyväskylän sairaalahankkeessa. ”

 

Teksti: Maritta Päivinen, Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset
Kuvat: Timo Kukko