Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokouksessa 24.9. valittiin jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Toiselle kaudelle valittiin Tarja Kupiainen (70 ääntä) Joensuun Kalevalaisista Naisista ja Marja-Stiina Suihko (63 ääntä) Kuhmon Kalevalaisista Naisista. Hallituksen jäsen Hanna Rantanen Tampereen Kalevalaisista oli ehdottomassa erovuorossa. Hänen tilalleen valittiin Pia Ala-Äijälä (43 ääntä) Rauman Kalevalaisista Naisista. Lisäksi ehdokkaana oli Noora Ruuth (17 ääntä) Mikkelin Kalevalaisista. Hallituksen kokoonpano: https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/hallitus/

Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen tilikauden vuosikertomus ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Kuluvan tilikauden toimintasuunnitelmaa päivitettiin: tapahtumakalenterissa tarkemmin.

Vuoden 2023 teema julkistettiin. Se on ”Kylvä kanssani huomisen jyviä.” Huomisen toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Seuraavan neljän vuoden tärkein hanke on Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakeminen Kalevalalle ja Liiton jäsenyhdistysten osallistaminen siihen.

Vas. Noora Ruuth, Marja-Stiina Suihko, Pia Ala-Äijälä, Tarja Kupiainen

Kokouspäivä huipentui Joensuun Kalevalaisten Naisten puheenjohtajan Lea Lihavaisen ja muiden joensuulaisten valmistelemaan ohjelmalliseen illalliseen.

Lea Lihavainen

Sunnuntaina ohjelmassa oli tutustuminen Parppeinvaaran runokylään Ilomantsin Kalevalaisten puheenjohtajan Liisa Matveisen asiantuntevalla opastuksella.

Liisa Matveinen Runopirtillä Parppeinvaaralla Ilomantissa.

Kiitos kaikille hyvähenkisestä kokousviikonlopusta!

Tämän artikkelin pääkuvassa pääkuvassa Jyväskylän Kalevalaisia Naisia.

Katso lisää kuvia tästä!