Maalöydöstä koruksi -tutkimushanke selvitti kulttuurien kohtaamisia sekä ihmisten ja esineiden liikkuvuutta Suomessa viikinkiajalta varhaiseen keskiaikaan. Tutkimushanke oli merkittävä ja Kalevalaisten Naisten Liito johti hanketta vuosina 2020–2022.

Tutkimushankkeiden tulokset näkevät päivän valon usein vasta vuosien päästä pitkien julkaisuprosessien vuoksi. Maalöydöstä koruksi hankkeesta on ilmestynyt kaksi tieteellistä artikkelia.

Ensimmäisessä artikkelissa kuvataan harvinaisia lasten hautoja ja niistä löytyneitä tekstiilien ja korujen jäänteitä. Myöhäisen rautakauden (900–1200 jKr.) lasten hautojen löydöt tuovat uutta tietoa tekstiilijäännösten kautta, kuinka lapset puettiin viikinkiajan ja ristiretkien Suomessa. Löytyneet tekstiilipalat ovat villaa ja ovat kiinnittyneitä kupariseoksesta valmistettuihin koruihin ja spiraalilankakoristeisiin. Lasten hautalöydöistä on paljastunut myös erilaisia kudoksia, punoksia, väriaineita ja turkiksia. Aikuisten hautalöydöistä on löytynyt samoja elementtejä, mutta eräät lasten hautojen kankaat ovat lankamäärältään tiheämpiä ja villatyypiltään pehmeämpiä, mahdollisesti karitsanvillasta valmistettuja.

 

Liedon Ristinpellon nauhojen ennallistuksia, kuva Riku Pasanen.

Toisessa artikkelissa kerrotaan Liedon Ristinpellon haudan 86 nauha-aineistosta, ja miten rautakauden lopulla pukeutumisessa käytettiin monipuolisesti lauta- ja ristikkonauhatekniikoita. Tutkimus auttaa muodostamaan laajemman kokonaiskuvan nauhojen valmistuksesta ja käytöstä rautakauden lopulla, koska kaikille hautalöydön nauhatekniikoille löytyi vastineita arkeologisista nauhalöydöistä muualta Suomesta. Tutkimuksen osana tehtiin nauhojen kudontakokeiluja ja ennallistuksia. Näiden kautta oli mahdollista tavoittaa vilauksia myös nauhojen visuaalisista ja kosketeltavista ominaisuuksista sekä rautakauden kutojien ja punojien kohtaamista haasteista ja heidän taidoistaan.”

 

Vuositeemamme ”Sana sanasta tulevi” ohjaa Liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa. Sen tarkoituksena on innostaa kaikkia pohtimaan kielitaitoa ja kielen käyttöä. Tarkastelemme vuositeeman kautta esimerkiksi, miten sanoilla voi vaikuttaa. Tutkimuksen kautta sanoilla tuomme uutta tutkittua tietoa ja lisäämme ymmärrystä maailmasta.

 

Lähteet:

Krista Wright, Jenni Sahramaa and Ina Vanden Berghe. 2023.  Children’s clothing and funeral attire in the 10th to 12th centuries in Finland. Archaeological Textiles Review No. 65. https://atnfriends.com/index.php/2023/12/27/archaeological-textiles-review-65/

Maalöydöstä koruksi tutkimushankkeen blogipostaukset 2020–2021 Kalevalaisten Naisten Liiton kotisivut: https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/maaloydosta-koruksi-projekti/

Jenni Sahramaa, Krista Wright, Maikki Karisto & Mervi Pasanen. 2023. Liedon Ristinpellon haudan 86 nauhat – uusia havaintoja ja ennallistuksia. Muinaistutkija 4 / 2023. https://doi.org/10.61258/mt.138060