Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistyksissä on vietetty pääsiäistä monella tapaa. Joensuun Kalevalaiset Naiset nimesi Vuoden virvottavat 2024. Kalevalaisten Naisten vuoden 2024 teema on ”Sana sanasta tulevi”, joten virvottavia valittaessa haluttiinkin kiinnittää huomiota sanan käytön merkitykseen puhumalla ja kirjoittamalla. Tämän vuoden virvottaviksi tulivat Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Katri Vilen ja Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Aleksander Roszczenko. Ihmisten mieliä myllertävänä aikana seurakunnan paimenten lohduttavat ja kannustavat sanat voivat luoda toivoa sekä ne voivat myös luoda yhteyksiä ja ymmärrystä ihmisten kesken.

Joensuun yhdistyksen puheenjohtaja Lea Lihavainen valotti tilaisuuden alussa vuoden teemaa ”Sana sanasta tulevi”. Teema tuo esille kielen ja sanojen merkityksen kaiken kulttuurin, vuorovaikutuksen ja oppimisen lähtökohtana. Teema pitää sisällään myös sanojen voiman, eli sanoilla voidaan luoda uutta, rakentaa yhteyksiä, kannustaa ja auttaa. On myös muistettava, että sanoilla voidaan myös lannistaa ja masentaa. Sanat liittävät myös nykyisyyden aiempien vuosisatojen ja vuosituhansien kulttuureihin sekä voimavaroihin. Teeman tavoitteena on innostaa pohtimaan myös kielitaitoa ja kielen käyttöä, sillä sanat voivat parhaimmillaan myös antaa äänen vaiennetulle.

Virpojana tapahtumassa toimi kolmevuotias joensuulainen Aino Hokkanen, joka virpoi Katri Vilenin ja Aleksander Roszczenkon. Vuoden virvottavien todettiin olevan esimerkkejä virpomisperinteeseen kuuluvan kaikkinaisen hyvän toivottamisessa ja edistämisessä.

Katri Vilen on toiminut Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2021. Teologiksi hän on valmistunut Joensuun yliopistosta. Työssään pappina ja kirkkoherrana hän on pitänyt tärkeänä ”sanoittaa maailmaa vähän selkeämmäksi”. Toimiminen varhaiskasvatuksen ja sateenkaarityön pappina vahvisti hänen ajatustaan seurakunnista paikkoina, joihin kaikenlaisten ihmisten tulisi kokea olevansa tervetulleita. Helposti lähestyttävänä Vilen on jo ennättänyt sekä sanoillaan että olemuksellaan luoda ympärilleen lohtua ja lämpöä.

Aleksander Roszczenko valittiin viime vuonna Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraksi. Hän on syntynyt Puolassa, valmistunut Varsovan ortodoksisesta pappisseminaarista vuonna 2000 ja Joensuun yliopiston teologisesta tiedekunnasta vuonna 2004. Työssään hän on sanoillaan ja omalla esimerkillään edistänyt maahan muuttaneiden kotiutumista. Ortodoksisten seurakuntien jäsenmäärää ovat viime vuosikymmeninä kasvattaneet eri maista ja kulttuureista muuttaneet. Seurakunnat haluavat osaltaan auttaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin omaksumista, vaikka seurakuntayhteys nähdäänkin oleelliseksi kulttuurien kunnioittamisen ja toisilta oppimisen paikaksi. Isä Aleksanderille suomen kieli avautui laulamalla ja kuuntelemalla sekä aktiivisella osallistumisella sosiaalisiintilanteisiin.

Joensuun Kalevalaiset Naiset on toteuttanut Vuoden virvottava -tilaisuuksia vuodesta 2019 saatuaan tuolloin tämän tehtävän Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiriltä. Valtakunnallinen Karjalan Liitto piiriorganisaatioineen aloitti Vuoden virvottava perinteen jo yli 20 vuotta sitten.

Teksti: Lea Lihavainen, Joensuun Kalevalaiset Naiset

Kuva: Aino Hokkanen virpoo äitinsä Maijan kanssa Aleksander Roszczenkolle .

Kuva: Aino Hokkanen virpoo Katri Vilenille.

Kuvat: Kuvat ovat Matti Eskelisen